Algemene voorwaarden

Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief btw, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. We houden ons het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling

Annuleren van een bestelling

Als u een bestelling heeft geplaatst maar uiteindelijk van uw bestelling wilt afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit moet wel gedaan worden voordat de bestelling is verwerkt. U kan annuleren door een email sturen naar info@bercadeau.be

Beschikbaarheid

Uw bestelling wordt verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Bercadeau streeft ernaar om uw bestellingen, (na ontvangst van betaling) te laten aankomen binnen de 2 werkdagen (Belgie) | 2 tot 3 werkdagen (Nederland) & 5 tot 7 dagen voor andere EU landen.Hiertoe is Bercadeau echter niet verplicht. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven heeft. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling .

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door niet in voorraad te zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht, uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Bercadeau zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Verzendingskosten

Paketten worden in België en Nederland verzonden aan een voordelig vast bedrag. Deze bedragen staan vermeld bij verzendkosten.


Verzakingsrecht / retourbeleid

De koper heeft een bedenktermijn van 14 (kalender)dagen om een bestelling te retourneren. Deze termijn begint te lopen de dag nadat het product is ontvangen. De koper heeft, conform de wet verkoop op afstand, het recht om zijn bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Bercadeau berekent in dit geval geen kosten aan en betaald het bedrag terug ( exclusief retourkosten ).

Hiertoe diend u contact op te nemen.Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen twintig (20) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling bij Bercadeau.

Aantal voorwaarden:

Artikelen alleen terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking. U vult op het retourformulier uw telefoonnummer,datum van terugzending,welk produkt en reden. Bij afgifte ontvangt u een bewijs dat u moet bewaren bij uw aankoopbewijs. Van zodra het pakket goed is aangekomen zullen wij overgaan tot volledige terugbetaling binnen 20 werkdagen (excl. verzendkosten).

Betalingswijze

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld. Als u gekozen heeft voor betaling via overschrijving kan u overgaan tot betaling met vermelding van je ordernummer.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Bercadeau verschuldigd is, heeft voldaan.

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan door een email te sturen aan info@bercadeau.be

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per email contact op met onze klantenservice.

Eeuwfeestlaan 232

2500 Lier

Belgie

Email: info(a)bercadeau.be BE: 0891.385.656

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Bercadeau